Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

boringsoup
4941 2c53 420
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeniwabula leniwabula
boringsoup
3796 674d 420
Isn't it?
boringsoup
4095 3b56 420
Reposted fromzciach zciach vialeniwabula leniwabula

September 16 2018

boringsoup
boringsoup
Reposted fromFlau Flau vialeniwabula leniwabula
boringsoup
boringsoup

August 20 2018

boringsoup
6461 38d5 420
Reposted fromseaweed seaweed viafor-witches for-witches
boringsoup
6471 5644 420
Reposted fromseaweed seaweed viafor-witches for-witches
boringsoup
0541 99c2 420
Also "scrolling"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialeniwabula leniwabula
boringsoup
0874 16d2 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialeniwabula leniwabula

August 19 2018

boringsoup
8772 b349 420
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaclaudelle claudelle
boringsoup
9788 2ea8 420
Reposted frommakle makle vialeniwabula leniwabula
boringsoup
0310 8755 420
Reposted fromolaosa olaosa viawszystkodupa wszystkodupa
boringsoup
boringsoup
0876 bba1 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialeniwabula leniwabula
boringsoup
1991 1122 420
Reposted fromtichga tichga viapesymista pesymista
boringsoup
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viawszystkodupa wszystkodupa

August 05 2018

boringsoup
boringsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl