Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

boringsoup
1001 c9d9 420
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
boringsoup
5248 ba3a 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaclaudelle claudelle

August 08 2019

boringsoup
4909 9d00 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakerosine kerosine

August 07 2019

boringsoup
9771 05eb 420
Reposted fromnutt nutt viabeltane beltane
boringsoup
4634 8e3d 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakatastrofo katastrofo

August 01 2019

boringsoup
0417 0359 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane

July 30 2019

boringsoup
1324 c5aa 420
Reposted fromnyaako nyaako viafor-witches for-witches

July 29 2019

boringsoup
9677 e9d0 420
Reposted fromRowena Rowena viakatastrofo katastrofo

July 25 2019

boringsoup
5009 5d4f 420
Reposted fromtfu tfu vianyaako nyaako
boringsoup
3247 73b5 420
Reposted fromxanth xanth viacoolekuh coolekuh

July 24 2019

boringsoup
4536 092d 420
Reposted fromOFFka OFFka viabeltane beltane

July 22 2019

boringsoup

July 21 2019

boringsoup
1476 1637 420
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
boringsoup
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
boringsoup
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamononok mononok
boringsoup
4087 0640 420

June 24 2019

boringsoup
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax viablubra blubra
boringsoup
0794 4603 420
Reposted frompiehus piehus viablubra blubra
boringsoup
1904 107d 420
Reposted fromtoganja toganja viaoll oll
boringsoup
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl