Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

boringsoup
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca

October 14 2019

boringsoup
9237 959c 420
Reposted fromnexxt nexxt viadivi divi
boringsoup
9678 640d 420
Reposted fromRowena Rowena viadivi divi

October 13 2019

boringsoup
6029 de09 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
boringsoup

bigbigtruck:

Autocorrect just suggested I have a pancake attack and you know, I’d much rather do that

Reposted fromhairinmy hairinmy viakatastrofo katastrofo
boringsoup
5778 837e 420
Reposted fromtichga tichga viadivi divi

October 02 2019

boringsoup
3557 237c 420
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
boringsoup
Reposted fromarachnephobic arachnephobic viadivi divi
boringsoup
1528 e84c 420
Reposted fromxawery xawery viadivi divi

September 20 2019

boringsoup
2990 f583 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrielle gabrielle

September 19 2019

boringsoup
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
boringsoup
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viawszystkodupa wszystkodupa

September 18 2019

boringsoup
7724 326d 420
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
boringsoup
0059 bf96 420
Reposted fromoll oll viakatastrofo katastrofo

September 15 2019

boringsoup
9394 a99c 420

September 08 2019

boringsoup
2637 804b 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadrozdzi drozdzi
1777 9a9e 420
Reposted fromohnina ohnina viajoannem joannem

September 04 2019

boringsoup
Reposted fromiminlove iminlove viaapatyczna apatyczna

August 26 2019

boringsoup
6486 7498 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaapatyczna apatyczna

August 25 2019

boringsoup
7052 3b6d 420
Reposted frompiehus piehus viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl