Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

boringsoup
1907 cd6f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
boringsoup
1357 7278 420
Reposted fromnutt nutt vianoticeable noticeable
boringsoup
5249 1d9f 420
Reposted fromyikes yikes viamilostki milostki
5795 1bc9 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamilostki milostki
boringsoup
"(...) a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. Mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią. Wszystkie graty milczą, wszystkie książki milczą, wszyscy milczymy! Nic się z niczym nie wiąże, nic na nic nie czeka... Nie mogę się dogadać z ludźmi, wygłaszam ogromne monologi albo milczę".
Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki
boringsoup
0443 8fb5 420
Reposted frompulperybka pulperybka viamilostki milostki

March 28 2020

boringsoup
8954 3e39 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
boringsoup
boringsoup
0638 bb0a 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamononok mononok

March 26 2020

boringsoup
8065 7194 420
Reposted fromZircon Zircon viadivi divi

March 23 2020

boringsoup
4876 2f5a 420
Reposted fromxtal xtal viaapatyczna apatyczna
boringsoup
2694 b730 420
Reposted fromstroschek stroschek viaapatyczna apatyczna
boringsoup
1363 c04b 420
Reposted from1911 1911 vianoticeable noticeable
boringsoup
0081 2e38 420
Reposted fromxawery xawery viawishyouwerehere wishyouwerehere
boringsoup
4213 bd82 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane

March 18 2020

boringsoup
3834 8237 420
Reposted fromtfu tfu viaapatyczna apatyczna
boringsoup
1179 78c8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
boringsoup
6867 8a26 420
Reposted fromrosses rosses viaapatyczna apatyczna
boringsoup
0523 2b9c 420
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaapatyczna apatyczna
boringsoup
0188 201a 420
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl